უფრო ღრმა ვიდრე ღრმა ქსოვილი: ბედნიერი დასასრულის მასაჟის ძალა