საუკეთესო სენსუალური სხეულის რუბლები ბოსტონში, რეიტინგში