0 (0 მიმოჼილვა)
დამოუკიდებელი

უკაáƒȘრავად, ამ áƒ©áƒáƒ›áƒáƒœáƒáƒ—áƒ•áƒáƒšáƒĄ ვადა გაუვიდა