შეტყობინება მოთხოვნილი დარღვევის შესახებ

SITE პატივს სცემს სხვათა ინტელექტუალურ საკუთრებას და ჩვენ ვთხოვთ ჩვენს მომხმარებლებს იგივე გააკეთონ. ჩვენ ნებაყოფლობით ვიცავთ და ვასრულებთ შეერთებული შტატების ციფრული ათასწლეულის საავტორო უფლებების აქტს. თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი ნამუშევარი დაკოპირებულია ისე, რომ წარმოადგენს საავტორო უფლებების დარღვევას, ან თქვენი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები სხვაგვარად დაირღვა, გთხოვთ, მიაწოდოთ SITE-ის საავტორო უფლებების დანიშნულ აგენტს შემდეგი ინფორმაცია:
  1. ელექtronსაავტორო ან სხვა ინტელექტუალური საკუთრების ინტერესის მფლობელის სახელით მოქმედების უფლებამოსილი პირის ic ან ფიზიკური ხელმოწერა;
  2. საავტორო უფლებებით დაცული ნაწარმოების ან სხვა ინტელექტუალური საკუთრების აღწერა, რომელიც თქვენ აცხადებთ, რომ დაირღვა;
  3. აღწერა, თუ სად არის განთავსებული მასალა, რომელსაც თქვენ ამტკიცებთ, რომ არღვევს SITE-ს;
  4. თქვენი მისამართი და ტელეფონის ნომერი;
  5. თქვენი განცხადება, რომ თქვენ გაქვთ კეთილსინდისიერი რწმენა, რომ სადავო გამოყენება არ არის ავტორიზებული საავტორო უფლებების მფლობელის, მისი აგენტის ან კანონის მიერ; და
  6. თქვენს მიერ გაკეთებული განცხადება ცრუ ჩვენების სასჯელის ქვეშ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია თქვენს შეტყობინებაში არის ზუსტი და რომ თქვენ ხართ საავტორო უფლებების ან ინტელექტუალური საკუთრების მფლობელი ან უფლებამოსილი ხართ იმოქმედოთ საავტორო უფლებების ან ინტელექტუალური საკუთრების მფლობელის სახელით.

გთხოვთ გამოაგზავნოთ თქვენი შევსებული DMCA დარღვევის ფორმა pdf ფორმა აქ.