შეატყობინეთ ტრეფიკინგის შესახებ

ტრეფიკინგის საწინააღმდეგო ძალისხმევა

RubPage.com სრულად არის მოწოდებული ადამიანებით ვაჭრობის საკითხზე ცნობიერების ამაღლებისკენ და ჩართულია საუკეთესო პრაქტიკასა და ადვოკატირებაში. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვეცოდინება ტრეფიკინგის რაიმე ინციდენტი, ჩვენ ენთუზიაზმით ვთანამშრომლობთ სამართალდამცავ ორგანოებთან და უწყებებთან, რომლებიც ჩართულნი არიან ადამიანის უფლებების დარღვევასთან ბრძოლაში.

გთხოვთ, შეატყობინოთ არასრულწლოვანთა ნებისმიერი საეჭვო სექსუალური ექსპლუატაციის ან/და ადამიანებით ვაჭრობის შესახებ შესაბამის ორგანოებს.

ადამიანთა შესაძლო ტრეფიკინგის გამაფრთხილებელი ნიშნები:

  • ჩამოდის თუ არა მომღერალი სხვა პირის თანხლებით?
  • საუბრობს თუ არა ეს ინდივიდი ან, როგორც ჩანს, ინარჩუნებს გontგადატრიალება მოქეიფეზე?
  • ეშინია თუ არა მოქეიფე ამ ინდივიდის?
  • უჭირს თუ არა მოქეიფეს კომუნიკაცია, ვჰethენობრივი ბარიერის ან ურთიერთქმედების შიშის შედეგია?
  • როგორც ჩანს, მომღერალი არასრულწლოვანია თუ არასრულწლოვანთან ახლოს?

გამოიყენეთ საღი აზრი და გontიმოქმედეთ შესაბამის ორგანოებთან, თუ ეჭვი გეპარებათ, რომ ვინმე ტრეფიკინგის მსხვერპლია.