ცნობილი ტანის რუბლები: მოკლე გზამკვლევი ფრისკი ჯენტლმენისთვის